סדנת מחול תנועה בזמן

צילום מחול בחשיפה ארוכה
חשיפה ארוכה בצילום מתבצעת ע"י האטת מהירות תריס המצלמה כך שבאופן יחסי יותר אור נכנס למצלמה ומגיע לחיישן.
אולם הסיבה לשימוש בחשיפה ארוכה בסדנת צילום זו היא ליצירת אפקט מריחה והדגשת תנועה.
אנחנו נצלם בסטודיו עם תאורה רציפה ותאורת פלאש להקפאת התנועה. כך שנוכל להשיג שילוב של השניים.

ט.ל.ח.

האתר מציג מידע על בתי עסק חיצוניים וכל שימוש במידע או רכישה מבית העסק הוא באחריות הלקוח בלבד וכפוף לתקנון האתר
למעבר לתקנון ותנאי השימוש לחצו כאן

תקנון ותנאי שימוש

* נא לאשר למטה שקראת את התקנון

אתר FreakX (להלן: "האתר") מאגד בתי-עסק לטיולי קונספט בארץ ובעולם

 1. ברוכים הבאים לאתר FreakX בבעלות הבלעדית של קיו פתרונות פריפייד מתקדמים בע"מ, ח.פ. 515591444(להלן: "החברה"), והמנוהל והמופעל על- ידה באופן בלעדי.  
 2. מסמך זה הינו הסכם בין משתמש האתר לכל צורך (להלן: "הרוכש" או "המשתמש"), לבין החברה בנוגע לתנאי השימוש\מימוש. אם רכשת את טיול דרך לינק באתר החברה, כל תנאי השימוש המפורטים להלן יחולו עליך.
 3. משרדי החברה נמצאים בקיבוץ גבעת חיים איחוד, ת.ד. 720, ישראל; טלפון: 079-5555592; דוא"ל: service@syc.co.il.
 4. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש באתר, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
 5. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון ותנאי שימוש אלו מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת והשינוי יחייב את המשתמש ואת רוכש הטיול.
 6. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה, לצורך שימוש באתר ומימוש הטיול חלה בכל עת על משתמש האתר בלבד. רכישת הטיול מהווה את הסכמת הרוכש לתנאי שימוש אלה.
 7. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, תנאיו, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש.
 8. במקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון ותנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 9. התקנון ותנאי השימוש נוקטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל הנאמר בו מתייחס לשני המינים.

השימוש באתר

 1. אין באמור באתר משום מצג ו/או המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה בדבר התאמת המוצר למשתמש, אופיו או טיבו.
 2. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, מותר אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים ומותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש בו ולתקנון. במידה ואינך מסכים לאמור לעיל, הנך מתבקש להימנע משימוש באתר.
 3. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות, למטרות מסחריות של המשתמש ולכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה. חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, להשתמש באתר בכל צורה שעלולה להזיק ו/או לגרום לעומס יתר ו/או לשנות את האתר ו/או להתערב בתוכן ו/או בשימוש של כל גורם אחר באתר.
 4. החברה ו/או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיהם בקשר עם האמור.
 5. החברה שומרת על זכותה למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר מכל משתמש שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת וכן לבטל רכישה שמקורה בטעות חמורה ובולטת באתר ו/או בחוסר במלאי ו/או שנראית לה כהזמנה למטרות מסחריות.

רכישת טיול קונספט בארץ או בחו"ל באופן מקוון

 1. באתר זה תוכל לרכוש ברכישה מקוונת טיול קונספט \ריטריט בארץ או בחו"ל, דרך אתרים חיצוניים שמפרסמים בו את הצעותיהם.
 2. טיול הקונפט הנרכש יהיה גם הוא תלוי במדיניות בית העסק בו נרכש הטיול\ריטריט\שירות.
 3. יודגש, כי בטיולים מסוימים יהיו ביטולי טיסה או שינויים בבתי המלון או באזור הטיול בכפוף לשינויי מזג- האוויר או תנאים שלא מתאימים לאופי הטיול (תנאי גליש\תנאי צלילה וכו'…) ., לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה עניין זה.
 4. החברה שומרת על זכותה להגביל טיולים\ קטגוריות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מרשימת הטיולים\קטגוריות ו/או היעדים המפורסמים על ידי בתי העסק. זאת, ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין.
 5. רכישת הטיול באופן מקוון באתר החברה מתבצעת דרך לינק לבית עסק המפורסם באתר החברה.
 6. המחיר שבו יחויב הרוכש באתר בית עסק, הוא המחיר הנקוב באתר בית העסק בעת מועד ביצוע הרכישה והינו כולל מס ערך מוסף.
 7. הרכישה דרך האתר אפשרית באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי שהונפק בישראל ומותנית בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי.
 8. הרוכש ימסור בעת ביצוע הרכישה המקוונת, פרטים אישיים הנחוצים לצורך ביצוע העסקה, לרבות לצורך חיוב כרטיס האשראי ופרטי בריאותו האישית. הרוכש מצהיר, כי הפרטים שימסרו על ידו יהיו אמיתיים ונכונים; כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית וכי החברה תהא רשאית לנקוט כנגדו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה בעניין.
 9. לאחר ביצוע ההזמנה ובתנאי שלא תהא כל מניעה לבצע את ההזמנה, יועבר למשתמש אישור הזמנה לדואר האלקטרוני מבית העסק בו רכש המשתמש, לפי תנאיו של אותו בית עסק.

אישור טיול הקונספט

 1. בעת ביצוע הרכישה, הנך כפוף לתנאים של טיול \ריטריט בהתאם לאתר בית העסק של הטיול הנרכש, ובהתאם לאפשרויות הרשומות באתר.
 2. החברה רשאית לשנות את אזורי הטיול ומקומות הלינה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לשינויים בשל אירועים שאינם ניתנים לשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או שביתות ו/או פעולות איבה ו/או מגפות וכל גורם אחר הנובע מכוח עליון ו/או הנובעים מפרטים אישיים שגויים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה.
 4. במקרה של שינוי במצב בריאותי, על המשתמש ליצור קשר עם נציג בית העסק ממנו רכש באמצעות הטלפון או הדוא"ל, על פי הפרטים המפורטים לעיל.

מרכז תמיכה טכנית

 1. בכל שאלה טרם הנסיעה יש לצור קשר עם המוקד שלנו במספר הבא: 079-5555592

או עם נציג מטעם בית העסק ממנו רכש המשתמש טיול/שירות.

 

מדיניות ביטולים והחזרות

 1. הרוכש יהיה רשאי לבטל רכישה של טיול\ ריטריט באתר בהתאם לתנאי התקנון באתר בית העסק שבו נקנה הטיול \ ריטריט.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר זה וכל המופיע בו, לרבות תמונות, סימני מסחר וכיו"ב, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, לשנות, להציב קישורים ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 

פרטיות וסודיות

 1. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ולא לעשות שימוש בפרטי המשתמש הרשומים באתר ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו, אלא לצורך ביצוע הרכישות והשלמתן כמפורט בתקנון זה ו/או לצורך הפצת חומר שיווקי ופרסומי של החברה, כמפורט להלן ו/או במקרה של מחלוקת משפטית המחייבת חשיפת הפרטים ו/או במקרה בו הדבר יידרש על פי החוק.
 2. הרוכש מצהיר, כי הוא מאשר לחברה להשתמש במספר הטלפון הנייד האישי ו/או כתובת הדוא"ל שנמסרו על ידו בעת הרכישה לזיהוי וליצירת קשר עימו וכמו כן לקבלת הודעות ופרסומים שונים של החברה. במידה והרוכש מעוניין להסיר את המספר הנייד האישי שלו ו/או את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה של החברה עליו, לפנות אליה בבקשה בדוא"ל לכתובת service@syc.co.il.
 3. אין באמור לעיל, כדי למנוע מהחברה שימוש במידע אשר אינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו ואשר אין בו כדי לפגוע בפרטיותו.
 4. החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחת המידע באתר. מובהר, כי ככל שחרף האמור לעיל יתרחש מקרה של פריצה למערכות המידע של האתר וחשיפת נתוני משתמשים באתר לגורמים שלישיים כלשהם, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו, עקב כך.

אחריות והגבלת האחריות

 1. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים כלשהם, ישירים ועקיפים, אשר נגרמו בזמן הטיול ו/או לתביעות על ידי צד שלישי עקב פציעות, תאונות בזמן הטיול בארץ ו\או בחו"ל.
 2. הרוכש יהיה אחראי על ציוד הקצה שלו לרבות גלשנים,אופניים,אבזור,מוצרים משלימים, לרבות מוצרים שהושכרו במעמד רכישת הטיול לתקופה המסוכמת מראש לפי הוראות החברה שבה נרכש הטיול.
 3. החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או גניבה של הציוד האישי והרוכש מאשר, שלא יהא זכאי להשבה כלשהי מהחברה, והחברה לא תהא חייבת לרוכש ציוד אחר תחת זה שאבד או נגנב.
 4. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שימוש בפרטי הטיול\ריטריט ו/או בשירותים הנלווים המסופקים לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, למטרות המנוגדות להוראות החוק הישראלי ו/או החוק הזר הרלוונטי בהתאם למדינות בהן נמצאים.
 5. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד או נלווה, שיגרם למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר החברה, ו/או באתר בית העסק ו/או בזמן הטיול\ריטריט ולא תשא בכל אחריות לתאונה\פציעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא תשא החברה ו/או מי מטעמה, באחריות שהיא לנזקים בגין הפסד עבודה ועסקים ו/או הפסד רווחים ו/או הפסקות והפרעות עבודה ו/או נזקי גוף ו/או פגיעה במוניטין ו/או כל נזק אחר.
 6. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, והיא אינה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לתוצאות הכניסה אליהם.
 7. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או בזמן הטיול\ריטריט ו/או כל גורם אחר שאין לחברה שליטה עליו.
 8. החברה ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לציוד שנשכר בזמן הטיול עקב שימוש שייעשה על ידי הרוכש שלא בהתאם להוראות החברה.
 9. הרוכש/המשתמש יפצה, יגן וישפה את החברה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לה, לרבות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים (א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה במסירה או בצריכה של השירותים המובאים לעיל; (ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי החברה/בתי העסק המפורסמים בה או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים הללו או באופן שאינו מקובל על החברה; (ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר וכיו"ב.
 10. הרוכש מצהיר, כי קרא והבין היטב את משמעות הפטור מאחריות ואת חובתו לשיפוי החברה וידוע לו, כי האמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי בתנאי השימוש הללו.

הדין החל וסמכות שיפוטית

 1. על תקנון ותנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד ובכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית, בהתאם לדין הישראלי.
דילוג לתוכן